Jiří Praus - mechanický tulipán a freeform elektronika

Jiří Praus - mechanický tulipán a freeform elektronika

Jsem český maker z Dobřan a udivuji svět spojením mosazi a elektronických součástek do tzv. "free-form obvodů". Přijď se podívat a také si sám vyzkoušet, jakým netradičním způsobem lze tvořit elektroniku a elektronické obvody bez plošných spojů. Pomocí pájky, mosazi a Arduina. Bez 3D tisku. Mechanický tulipán, vločka, vánoční ozdoba, rádio a mnoho dalšího.

Co vás inspirovalo k vašemu projektu?:
Inspiruje mě touha neustálě zkoušet to, co jsem ještě nikdy nezkusil a spojovat nové technologie a techniky, elektronické obvody a programování.

Project Website